Samenwerken met patiënten: praktische richtlijnen voor naleving van wetten en gedrag

Sommige bedrijven vragen zich misschien af of ze wel kunnen samenwerken met patiënten. Het duidelijke en eenvoudige antwoord daarop is: JA, dat kunnen ze!
Twee vrouwen praten met elkaar

Sommige bedrijven vragen zich misschien af of ze wel kunnen samenwerken met patiënten. Het duidelijke en eenvoudige antwoord daarop is: JA, dat kunnen ze! Niettemin zijn er wetten en gedragsrichtlijnen die gevolgd moeten worden bij het praten met patiënten, die bepalen wie, wanneer en hoe, waarover mag praten.

Wettelijke naleving: handelen in overeenstemming met de wet

Om er zeker van te zijn dat de wetgeving wordt nageleefd, is het aan te raden om in een vroeg stadium deskundigen op het gebied van patiëntenbetrokkenheid (als admedicum) of juridische deskundigen te raadplegen.

 

Er zijn ook verschillende stadia en vormen van wettelijke en gedragsregels die gevolgd moeten worden wanneer je met patiënten praat:
- Wettelijke naleving

Wetgeving: de respectieve wetten (bijv. nationaal of EU) moeten worden nageleefd (bijv. de Duitse wet op geneesmiddelenreclame ").Heilmittelwerbegesetz (HWG)")

 

- Zelfregulering door de industrie

De gedragscodes van de sector moeten worden gevolgd, bijv. de EFPIA-code (EU) of de FSA-code (Duits)

- Codes van bedrijven en patiëntengroepen

Interne bedrijfsgedragscodes en SOP's die moeten worden nageleefd, bijv. Novartis inzet voor patiënten en zorgverleners of de EURORDIS Praktijkcode tussen patiëntenorganisaties en de zorgsector

Naleving van gedragsregels: rekening houden met ethische en culturele aspecten

Soms zijn procedures legaal, maar niet gedragsconform. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van complexe contracten voor samenwerking met patiënten die vanuit juridisch oogpunt correct zijn, maar niet worden geaccepteerd door patiëntenorganisaties.

Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze zich aan de wet en aan gedrag houden?

Houd er rekening mee dat er uitgebreide richtlijnen beschikbaar zijn over hoe samen te werken met patiënten.

  • De European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) ontwikkelde bijvoorbeeld de "EFPIA-code". De EFPIA code is een verzameling van ethische regels voor de promotie van geneesmiddelen bij HCP's en de interacties met HCP's, HCO's en PO's . Lees meer over de EFPIA code hier
  • Ethische principes voor de samenwerking tussen industrie en patiënten zijn ook te vinden op de European Patients' Academy (EUPATI). 

 

Algemene aanbevelingen voor de samenwerking met patiënten

In elk geval zijn er enkele eenvoudige aspecten die bedrijven kunnen helpen wanneer ze beginnen samen te werken met patiënten:

  • Interne en externe verantwoordelijkheden verduidelijken
  • Juridisch advies inwinnen
  • Formuleer je doelen duidelijk
  • Interne en externe communicatie transparant maken

Als je meer wilt weten over patiëntbetrokkenheid, bekijk dan onze eLearning module getiteldEuropese betrokkenheid van patiënten gemaakt in samenwerking met Forum Institute.

Gerelateerd nieuws

 

WordPress Lightbox Plugin