Empathie omarmen als kernwaarde in klinische proeven

In de snel evoluerende gezondheidszorg is er een merkbare en positieve verschuiving naar een patiëntgerichte aanpak, met een sterke nadruk op empathie. Deze nieuwe focus op empathie is van cruciaal belang gebleken voor klinisch onderzoek, vooral als het gaat om het werven en behouden van deelnemers.
Twee vrouwen praten met elkaar

Hieronder volgt een korte samenvatting van het artikel geschreven door onze Senior Partner Roger Legtenberggenaamd "Empathie omarmen: Een game changer voor het werven en behouden van deelnemers aan klinische proeven?

Door oprecht begrip te tonen voor en contact te leggen met mensen die leven met een ziekte, kunnen onderzoekers de unieke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd aanpakken en een meer inclusieve en ondersteunende omgeving creëren voor hun betrokkenheid bij klinische onderzoeken. Bovendien bevordert empathie het vertrouwen tussen onderzoekers en deelnemers, waardoor de communicatie en het begrip tijdens het hele proces verbeteren. Als gevolg hiervan verbetert deze empathische benadering niet alleen de algehele kwaliteit van klinische proeven, maar bevordert het ook een grotere vertegenwoordiging en diversiteit binnen de medische onderzoeksgemeenschap.

Lees het volledige artikel

 

Gerelateerd nieuws

 

WordPress Lightbox Plugin