Voorkeuren van patiënten

Patiëntenvoorkeuren begrijpen met patient2decide

 

patient2decide logo

 

admedicum

Ontdek het potentieel van voorkeursinformatie van patiënten op verschillende touchpoints in de productlevenscyclus

patient2decide logo

1

De noodzaak van patiëntgerichte besluitvorming erkennen

Het meenemen van de voorkeuren van patiënten in uw besluitvorming is cruciaal voor het leveren van patiëntgerichte, ethische en effectieve gezondheidszorg.

Het gebruik van voorkeuren van patiënten geeft patiënten meer macht, verbetert de communicatie en leidt uiteindelijk tot betere resultaten en een grotere tevredenheid van patiënten. Het is een fundamenteel aspect van de moderne gezondheidszorg dat de waardigheid en autonomie respecteert van mensen die medische zorg zoeken.

Bovendien zijn medische beslissingen meestal gebaseerd op klinische studies met grotere populaties, terwijl de voorkeuren van patiënten vaak alleen gebaseerd zijn op individuele meningen van experts.

Gestructureerde verzameling van voorkeursinformatie van patiënten (PPI) onderbouwt de besluitvorming op een grotere solide basis, die aspecten weergeeft die er echt toe doen voor degenen die met de ziekte leven.

3

2

Het potentieel van patient2decide benutten

Door de gestructureerde verzameling van patiëntenvoorkeuren, zowel intern voor beslissingen in R&D als extern bij regelgevende instanties en HTA-agentschappen, biedt patient2decide sterke ondersteuning voor besluitvormingsprocessen door kwalitatieve en kwantitatieve informatie over patiëntenvoorkeuren in te brengen.

Dit houdt in

Naast patiënten hebben beslissingen in de gezondheidszorg vaak gevolgen voor verschillende andere belanghebbenden, zoals zorgverleners en regelgevende instanties. Daarom moet in sommige situaties gekozen worden voor een multi-stakeholder benadering waarbij de voorkeuren van de verschillende betrokken belanghebbenden in overweging worden genomen. Deze uiteenlopende voorkeuren en inzichten bieden onschatbare perspectieven die het proces van geïnformeerde en rechtvaardige besluitvorming verrijken.

3

3

Een onderzoek naar voorkeursinformatie voor patiënten uitvoeren - van onderzoek naar inzicht

Leer meer over de praktische uitvoering van een PPI-onderzoek (Patient Preference Information) en word door het proces geleid, van het formuleren van onderzoeksvragen tot het publiceren van de resultaten die deze vragen beantwoorden.

Het stapsgewijze proces van een PPI-onderzoek kan grofweg in de volgende stappen worden onderverdeeld:

 

 

 

Er bestaan verschillende methodologische benaderingen om een PPI-studie uit te voeren, waaronder kwalitatieve of kwantitatieve methoden.

Voorbeelden van kwalitatieve methoden zijn:

  • (Semi-)gestructureerde individuele interviews
  • Diepgaande individuele interviews
  • Focusgroepen
  • Nominale groepstechniek

Voorbeelden van kwantitatieve methoden zijn:

  • Best-Worst-schaling
  • Discrete-keuze-experiment
  • Zwenkweging
  • Visuele Analoge Schaal

 

De methodologie moet passen bij het betreffende doel. Daarom ondersteunt ons wetenschappelijk team je met een case-based selectie van de beste methodologie voor jouw beslissingssituatie.

3

4

Conceptuele inbedding van voorkeursinformatie van patiënten

een groen pictogram van een computer en een stethoscoop

De kern van informatie over patiëntenvoorkeuren (PPI) begrijpen en hoe dit past in het bredere spectrum van patiëntenperspectieven.

PPI's zijn kwalitatieve of kwantitatieve beoordelingen van de relatieve wenselijkheid of aanvaardbaarheid voor patiënten van gespecificeerde alternatieven of keuzes. Deze wenselijkheid of aanvaardbaarheid is gebaseerd op de alternatieve kenmerken, zoals de toedieningswijze van een behandeling of de bijbehorende risico's. PPI vertelt je: wat patiënten willen.

Patiëntgerapporteerde uitkomsten (PRO's) daarentegen zijn alle rapporten van de status van de gezondheidstoestand van een patiënt die rechtstreeks van de patiënt komt, zonder interpretatie van de reactie van de patiënt door een clinicus of iemand anders. PROs vertelt je: hoe het is voor patiënten.

WordPress Lightbox Plugin