Patiëntenbetrokkenheid om uitdagingen in klinische ontwikkeling als gevolg van de COVID-19 uitbraak te overwinnen

admedicum Business for Patients organiseerde een serie kleine rondetafelgesprekken met patiënten en experts uit de sector. Dit is een geanonimiseerde samenvatting van die gesprekken om u te helpen bij uw eigen besluitvorming.
Twee vrouwen praten met elkaar

admedicum Business for Patients organiseerde een serie kleine rondetafelgesprekken met patiënten en experts uit de sector. Dit is een geanonimiseerde samenvatting van die gesprekken om u te helpen bij uw eigen besluitvorming. Met de huidige uitdagingen in de gezondheidszorg vonden we het belangrijk om naar patiënten te luisteren, hun zorgen te begrijpen en samen strategieën te ontwikkelen om de impact van de uitdagingen van COVID-19 te verminderen.

Problemen voor patiënten en de industrie als gevolg van COVID-19

Verstoring van reguliere zorgroutines

Patiëntenvertegenwoordigers die deelnamen aan de rondetafelgesprekken vertelden dat hun leden en vrienden met een chronische ziekte te maken krijgen met verstoringen van reguliere zorgroutines en dat geplande behandelingen in ziekenhuizen worden geannuleerd of uitgesteld.

Vertraagde of belemmerde toegang tot zorg

Patiënten moeten van behandelingsformule veranderen of de start van nieuwe behandelingsschema's uitstellen. Patiënten die immunosuppressiva gebruiken als onderdeel van de zorg voor aandoeningen zoals kanker bevinden zich in een bijzonder moeilijke situatie. Niet alle zorg kan op dit moment via telegeneeskunde worden uitgevoerd, hoe kunnen we bijvoorbeeld een MRI-controle op tumorgroei virtueel uitvoeren?

Een patiëntvertegenwoordiger benadrukte een bijzonder moeilijke situatie waarmee de gemeenschap van auto-inflammatoire ziekten wordt geconfronteerd. Een ontstekingsremmend medicijn dat door veel mensen met ontstekingsziekten wordt gebruikt, wordt ook onderzocht als mogelijke behandeling in klinische proeven voor COVID-19. Patiënten die in Italië en Spanje wonen, hebben al gewezen op problemen om toegang te krijgen tot dit medicijn voordat de behandeling voor COVID-19 is onderzocht. Patiënten die in Italië en Spanje wonen, hebben al gewezen op problemen om toegang te krijgen tot deze medicatie voordat de behandeling voor COVID-19 werd onderzocht. Patiënten kunnen op dit moment niet zoals gebruikelijk ziekenhuizen bezoeken om de infusie te ontvangen en maken zich zorgen over de toegang in de toekomst.

Klinische onderzoeken opgeschort of uitgesteld

Van grote farmaceutische bedrijven tot kleine biotechbedrijven, veel klinische onderzoeken worden opgeschort en uitgesteld. Patiënten willen en moeten toegang hebben tot behandelingen die hun levenskwaliteit verbeteren of in sommige gevallen redden. Tijd is belangrijk. Een onderzoekspauze van minstens zes maanden betekent een langere wachttijd voor patiënten met grote onvervulde medische behoeften. Onze panelleden wezen erop dat hun klinische studies met ATMP's, waarvoor een operatie of langdurige ziekenhuisopname nodig kan zijn, in alle EU-landen worden geannuleerd.

Fondsenwerving in gevaar of verminderd

Op onderzoek gerichte liefdadigheidsinstellingen voor patiënten kunnen geen fondsen werven in de nieuwe pandemische omgeving van groeiende werkloosheid. Zelfs het verkrijgen van toegang tot peer reviewers en ethische toetsingscommissies wordt moeilijker en beïnvloedt het tempo van onderzoek. Sommige liefdadigheidsinstellingen zijn op hun hoede dat fondsen die eerder aan hun klinische programma's waren toegezegd, in de toekomst kunnen worden overgeheveld.

Mensen aarzelen om het ziekenhuis te bezoeken

In sommige gevallen zien patiënten het ziekenhuis als onveilig vanwege hun problemen met het immuunsysteem en vermijden ze om naar het ziekenhuis te gaan, zelfs als er nog zorg beschikbaar is. We kunnen verwachten dat patiënten nu afhaken of zelfs wanneer de onderzoeken opnieuw starten, omdat ze niet willen deelnemen aan bezoeken aan de locatie. Dit kan leiden tot protocolafwijkingen en complicaties bij de biostatistische analyse later in het jaar.

Behoefte aan ondersteuning om uitdagingen te overwinnen

Wanneer klinisch onderzoek in de toekomst weer normaal verloopt, heeft het personeel van de locatie misschien niet de tijd om patiënten te helpen bij normale activiteiten zoals het ondersteunen van familie en het regelen van vervoer naar een locatie. Patiënten en hun naasten zullen meer ondersteuning nodig hebben, er moet naar hun zorgen worden geluisterd en ze moeten worden behandeld op een manier die de waarde van hun rol in het onderzoek laat zien.

Verlenging van IRB en wettelijke goedkeuringen

Regelgevers hebben duidelijk gemaakt dat veranderingen in protocollen voor klinisch onderzoek mogelijk zijn, maar het kost tijd om goedkeuring te krijgen van de IRB en om deze procedurele veranderingen vervolgens te implementeren op wereldwijde onderzoekslocaties. Tegen die tijd kan de situatie in veel landen volledig veranderen.

Gebrek aan betrouwbare en geldige informatie

De patiëntengemeenschap voelt zich niet goed geïnformeerd en noemt een gebrek aan communicatie vanuit de ziekenhuizen.

Nu we hebben nagedacht over een aantal van de belangrijkste problemen, hoe kunnen we deze uitdagingen aanpakken met patiëntenbetrokkenheid?

Gerelateerd nieuws

 

WordPress Lightbox Plugin