"Ik beveel de diensten van admedicum duidelijk aan...We hebben de diensten van admedicum omarmd, in samenwerking met Proeven24pas tegen de tijd dat we ons ervan bewust werden dat de inclusie van patiënten met bepaalde hematologische maligniteiten in een lopende fase I studie van een PRAME-specifieke TCR-T niet was zoals verwacht vanwege de zeer restrictieve aard van de toelatingscriteria. De ervaring en creativiteit van het admedicum team met betrekking tot een vruchtbare benadering van onze realiteit van het uitvoeren van klinische studies binnen Duitsland vertaalde zich duidelijk in een toegangspoort naar potentieel in aanmerking komende patiënten, die na triage uiteindelijk konden worden begeleid in het contacteren van de onderzoekslocaties.

Een speciale website voor de specifieke aandoeningen, het gebruik van advertenties op sociale media en lokale radiopresentaties door klinische experts en de hoofdonderzoeker zorgden ervoor dat een groot aantal patiënten of hun verzorgers de eerste webgebaseerde triage ondergingen om de patiëntenwerving te verbeteren. Vandaar dat ik de diensten van admedicum duidelijk aanbeveel voor klinische studies waarvoor de werving van patiënten naar verwachting moeilijk zal zijn, idealiter ruim voor de start van de studie."

René Goedkoop MD
Waarnemend medisch directeur, Medigene AG
zacher_admin
WordPress Lightbox Plugin