"Hoeveel hij gaf om alle mensen met een zeldzame ziekte blijkt uit zijn vrijwilligerswerk...In zijn tijd als CEO van Mukoviszidose e.V., de Duitse Cystic Fibrosis (CF)-vereniging (2002 - 2014), en als directeur van ons onderzoeksfiliaal, het Mukoviszidose Institut GmbH (2006 - 2015), kwam ik in contact met Andreas Reimann. Ik ben vader van een zoon met CF en ik ben dankbaar voor wat Andreas heeft bijgedragen aan het leven van CF-patiënten en hun naasten. Andreas wist een menselijke houding en professionaliteit te combineren ten gunste van de patiënten. Hij hielp de vereniging nationaal en internationaal aan een nog betere reputatie. Hij was in staat om het bewustzijn van het publiek te vergroten en steun in het gezondheidsbeleid te bevorderen voor de doelen van CF-patiënten.

Dit hielp weer om CF onder de aandacht van onderzoek en medische zorg te brengen. Dankzij zijn voorzichtige financiële beheer en zijn goede relatie met belangrijke donoren kon de vereniging voldoende fondsen werven om onderzoek en therapie te bevorderen en belangrijke internationale projecten te steunen. Andreas hield altijd de impact op patiënten en hun families in gedachten toen hij van onderzoek en zorg een prioriteit van onze activiteiten maakte.

Hij moedigde ook patiëntenactivisten in de vereniging aan en werkte op gelijke voet samen met farmaceutische bedrijven, waarbij hij altijd in gedachten hield dat de transparantie en onafhankelijkheid van de patiëntenorganisatie nooit in gevaar mochten komen. Zijn vrijwilligerswerk als vicevoorzitter en later als voorzitter van ACHSE, de Duitse overkoepelende organisatie voor zeldzame ziekten, onderstreepte hoeveel hij gaf om iedereen met een zeldzame ziekte. Als we op een dag taaislijmziekte overwinnen, heeft Dr. Reimann zijn steentje bijgedragen. Hij herinnerde besluitvormers in Duitsland aan hun verantwoordelijkheid voor het leven van patiënten met ernstige chronische ziekten."

Horst Mehl
voormalig voorzitter en momenteel erevoorzitter
zacher_admin
WordPress Lightbox Plugin