"Als Deutsche Leberhilfe e.V. hebben we het project "Hepatitisvrij Keulen" gelanceerd en we zijn blij dat we hier op de steun van admedicum kunnen rekenen...

Het doel van het project is om mensen met hepatitisinfecties in Keulen en omgeving in een vroeg stadium te diagnosticeren en ze sneller toegang te geven tot specialistische behandeling. Hepatitisinfecties zijn tegenwoordig goed te behandelen. Ze leiden echter vaak lange tijd niet tot symptomen en worden vaak pas herkend als de lever al ernstig beschadigd is.

Ons project "Hepatitisvrij Keulen" wil hier verandering in brengen. Daartoe heeft een actiealliantie onder leiding van Deutsche Leberhilfe e.V. (Duitse Leverhulp) de krachten gebundeld, waar nu drie specialisten op het gebied van leverziekten, drie farmaceutische productiebedrijven en admedicum deel van uitmaken.

Voordat we admedicum leerden kennen, was de start van het project meerdere keren uitgesteld. Een ander bureau, dat aanvankelijk de opdracht had gekregen, was zijn beloften meerdere malen niet nagekomen en trok zich uiteindelijk helemaal terug. In deze moeilijke situatie kregen we de verlossende aanbeveling van een projectpartner: "Waarom nemen jullie geen contact op met admedicum? Die zijn goed."

We wisten het vanaf de eerste ontmoeting: Het past. De heer Reimann en zijn team, de heer Hoenig en mevrouw Oster, hebben ons meteen overtuigd met hun professionaliteit en betrokkenheid.

Na driekwart jaar van nauwe en constructieve samenwerking kunnen we zeggen dat het goed gaat sinds admedicum zich bij het project heeft aangesloten. Nu staat er een tweede projectfase gepland, waarin we het voorlichtingswerk voor mensen met hepatitis willen uitbreiden en met name kwetsbare groepen willen aanspreken. We zijn blij dat we admedicum als sterke partner aan onze zijde kunnen blijven hebben.

Website van het project: https://www.hepatitisfreies-koeln.de"

Anonieme
Rob Pleticha
WordPress Lightbox Plugin