Christian Hoenig

Christian geeft het team een zeer gedegen inzicht in en ervaring met het Duitse prijs- en vergoedingssysteem, inclusief het belang van patiëntrelevante gegevens.

admedicum

Christian heeft een master in gezondheidseconomie. Hij werkt sinds augustus 2018 bij admedicum. Naast zijn verantwoordelijkheid voor het algemene projectmanagement heeft hij veel ervaring met het meten van patiëntenvoorkeuren, het voeren van patiëntdialogen en het integreren van patiëntinzichten in de optimalisatie van zorgsystemen..

Ervaring:

Meer dan 4 jaar werkervaring in de farmaceutische sector
Bekend met het werken met patiënten en artsen bij verschillende indicaties.

 

  • Ervaren in het ontwikkelen en uitvoeren van patiëntdialogen
  • Goed begrip van het Duitse vergoedingenstelsel, inclusief HTA-processen
  • Meer dan 2 jaar werkervaring in de generieke farmaceutische industrie. Eerst als Trainee in Product Management, daarna als Analist Product- en Marktonderzoek
  • Verdere praktijkervaringen bij het Instituut voor Kwaliteit en Efficiëntie in de Gezondheidszorg (IQWiG), Universitair Ziekenhuis RWTH Aken en Janssen-Cilag GmbH

 

 

Onderwijs:

Christian studeerde in 2016 af in Gezondheidseconomie (M.Sc) aan de Universiteit van Keulen. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in Geneeskunde, Evidence-based Medicine en Health Technology Assessment.

Masterproef:

- Ontwikkeling en validatie van een evaluatiesjabloon voor analytische hiërarchische processen (AHP)
(Ontwikkeling en validering van een analytisch hiërarchieproces (AHP)-uswertungsvorlage)

Bachelorscriptie:

- Bepaling van externe validiteit voor onderzoeken naar diagnostische accuratesse
(Erfassung externeer Validität bei diagnostischen Genauigkeitsstudien)

Geselecteerd onderzoeksproject:

- Stimulansen voor een betere patiëntenparticipatie in de Gemengde Federale Commissie
(Anreize für eine verbesserte Patientenbeteiligung im Gemeinsamen Bundesausschuss)

 

Publicaties:

- Danner M, Vennedey V, Hiligsmann M, Fauser S, Gross C, Stock S.; How Well Can Analytic Hierarchy Process be Used to Elicit Individual Preferences? Insights from a Survey in Patients Suffling from Age-Related Macular Degeneration. Patiënt. 2016 Oct;9(5):481-92.

- Danner M, Vennedey V, Hiligsmann M, Fauser S, Gross C, Stock S.; Comparing Analytic Hierarchy Process and Discrete-Choice Experiment to Elicit Patient Preferences for Treatment Characteristics in Age-Related Macular Degeneration. Value Health. 2017 Sep;20(8):1166-1173.

- Gutknecht M, Danner M, Schaarschmidt ML, Gross C, Augustin M.; Assessing the Importance of Treatment Goals in Patients with Psoriasis: Analytic Hierarchy Process vs. Likert Scales. Patient. 2018 Aug;11(4):425-437.

- Sauerland S, Gross CTR; Vragen over gerandomiseerd onderzoek door Dionigi en collega's. Langenbecks Arch Surg. 2019 Sep;404(Suppl 1):11-12.

 

Civiele dienst

Tijdens zijn burgerdienst ondersteunde Christian gehandicapten bij de Lebenshilfe Aachen in hun dagelijkse werkroutine.

 

Contact

christian.hoenig@admedicum.com

+49 2236 94733 65 (60)

WordPress Lightbox Plugin