Informatie over gegevensbescherming anonieme enquête ik

Uw deelname aan de online enquête van admedicum GmbH & Co KG (admedicum).

Voor een maximale beveiliging van uw gegevens is de online enquête volledig anoniem en uiteraard vrijwillig. admedicum treedt hierbij op als gegevensbeheerder volgens art. 4.7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) en wij garanderen de naleving van de strenge beschermingsnormen.

Als zodanig vragen wij u het volgende privacybeleid te lezen en ermee in te stemmen voordat u uw persoonlijke gegevens verstrekt. De wettelijke basis voor het verzamelen van gegevens door admedicum vloeit voort uit art. 6.1 a) en 9.2.a) van de EU-AVG.

Doel van de online enquête

Het doel van de enquête is om beter te begrijpen welke specifieke lasten gepaard gaan met myotonie bij mensen met dystrofische myotonie (DM), [RL1] en hoe deze zich verhouden tot andere niet-myotone lasten.

In de enquête worden vragen gesteld over uw leven met DM, inclusief het soort behandeling dat u of de persoon met DM krijgt. In geen geval worden producten beschreven of direct/indirect aanbevolen in de enquête.

De resultaten zullen worden gebruikt voor wetenschappelijke publicatie en discussie op medische conferenties en evenementen om de behandeling en zorg voor DM-patiënten met myotonie te verbeteren.

Gegevensbeheerder en -verwerker

Verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens (data controller) is

admedicum GmbH & Co KG
Industriestraße 171
50999 Köln, Germany

De enquête wordt uitgevoerd via een online gegevensverzamelingsplatform. De naam van dit bedrijf en daarmee de gegevensverwerker (data processor) is:

Momentive Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Rd
Ballsbridge,
Dublin 4,
Irlande

Het privacybeleid van Momentive Europe UC kan hier in detail worden bekeken: https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/

Functionaris voor gegevensbescherming

admedicum is eindverantwoordelijk:

Dr. Ruth Reimann
admedicum GmbH & Co KG
Industriestraße 171
50999 Cologne, Allemagne
dataprotection@admedicum.com
Téléphone : +49-2236-94733-60

Worden er persoonlijke gegevens verzameld tijdens de online enquête?

Er worden geen gegevens naar u herleid. Zelfs uw IP-adres wordt niet getraceerd wanneer u deelneemt aan de online enquête.

Aan het einde van het online onderzoek zullen we u aanbieden om u een samenvatting van de online onderzoeksresultaten te sturen wanneer deze beschikbaar zijn en/of om benaderd te worden voor een interview en/of voor toekomstige onderzoeksdoeleinden op het gebied van DM[RL3] . Als u ten minste één van deze opties kiest, wordt u gevraagd persoonlijke contactgegevens te verstrekken in een apart contactformulier dat deze informatie loskoppelt van uw antwoorden die u eerder in de online enquête hebt gegeven. Daarom kunnen uw antwoorden in de online-enquête en de persoonlijke contactgegevens niet worden gecombineerd. Voordat u besluit dergelijke gegevens te verstrekken, wordt u gevraagd in te stemmen met een separaat privacybeleid.

Hoe gebruiken we de anonieme online enquêteresultaten?

De anonieme individuele resultaten van de online enquête zullen door admedicum worden geanalyseerd. Ze kunnen in samengevoegde vorm worden gepubliceerd door admedicum en/of derden zoals patiëntenverenigingen, artsen en farmaceutische bedrijven.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?

Uw deelname aan de online enquête is geheel vrijwillig. Zodra u echter een vraag in de online enquête beantwoordt, kunt u uw toestemming voor het gebruik van de verzamelde gegevens niet herroepen. Omdat de gegevens anoniem zijn, kunnen wij niet achterhalen welke gegevens bij u horen.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze hierboven aangegeven functionaris voor gegevensbescherming. Bovendien hebt u volgens artikel 77 van de EU-AVG ook het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, meestal de respectieve gegevensbeschermingsautoriteit van het land (lokale rechtsgebied) waarin u woont.

In het Verenigd Koninkrijk is dat bijvoorbeeld:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

WordPress Lightbox Plugin