Informatie over gegevensbescherming

Informatie over gegevensbescherming en toestemmingsverklaring

Voor het doorsturen van de samenvatting van de resultaten van de online-enquête en/of om u opnieuw te benaderen, is de verwerking van uw e-mailadres nodig. Het e-mailadres behoort tot de zogenaamde persoonsgegevens. Wij verwerken uw e-mailadres alleen als u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Uw toestemming is dus de wettelijke basis voor de verwerking, Art. 6.1 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). Het verlenen van uw toestemming is vrijwillig; u ondervindt geen nadelen als u ons geen toestemming geeft.

Deze gegevensbeschermingsverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden verwerken.

Wij garanderen een strikte naleving van de hoge beschermingsnormen van de algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG). Benaderen voor informatie- of reclamedoeleinden van welke aard dan ook is uitgesloten.

Uw rechten

U kunt uw toestemming voor de opslag van uw e-mailadres zonder opgaaf van redenen herroepen. U hebt dan recht op informatie over uw opgeslagen gegevens. U heeft ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens te eisen. Wij zullen uw verzoek onverwijld inwilligen en u informeren over de genomen maatregelen. Om juridische redenen behouden wij ons het recht voor om onder bepaalde wettelijk geregelde voorwaarden gegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld als deze gegevens nodig zijn als bewijs in een juridisch geschil. Wij zullen dan dienovereenkomstig met u overleggen om zoveel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

Derden die uw persoonsgegevens ontvangen

De enquête wordt uitgevoerd via een online platform voor gegevensverzameling. De naam van dit bedrijf en daarmee de gegevensverwerker (data processor) is:

Momentive Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Rd
Ballsbridge,
Dublin 4,
Irlande

Het privacybeleid van Momentive Europe UC kan hier in detail worden bekeken: https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/

admedicum is eindverantwoordelijk. Daarom kunt u in geval van herroeping, klachten, maar ook gewoon bij vragen over gegevensbescherming contact opnemen met:

Functionaris voor gegevensbescherming

Dr. Ruth Reimann
admedicum GmbH & Co KG
Industriestraße 171
50999 Cologne, Allemagne
dataprotection@admedicum.com
Téléphone : +49-2236-94733-60

Opslag van gegevens

Uw e-mailadres wordt opgeslagen voor de volgende periode, afhankelijk van uw toestemming:

– 1 jaar, als u ervoor kiest de samenvattende resultaten van de online enquête te willen ontvangen, maar niet meer door ons benaderd te worden

– Voor onbepaalde tijd als u er (ook) mee instemt om opnieuw door admedicum te worden benaderd voor verder onderzoek.

Door uw gegevens op te slaan op een clouddienst die gecertificeerd is met de hoogste industrienorm ISO27018, zorgt admedicum ervoor dat uw elektronisch opgeslagen gegevens veilig zijn tegen verlies, vernietiging, manipulatie of toegang door onbevoegden.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze hierboven aangegeven functionaris voor gegevensbescherming. Bovendien hebt u volgens artikel 77 van de EU-AVG ook het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, meestal de respectieve gegevensbeschermingsautoriteit van het land (lokale rechtsgebied) waarin u woont.

In het Verenigd Koninkrijk is dat bijvoorbeeld:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

WordPress Lightbox Plugin